Welkom bij het E-Mobility Park
 

Plannen E-Mobility Park

De energietransitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. We moeten bijvoorbeeld overstappen van fossiele brandstoffen naar een duurzame variant zoals elektrisch met accu’s of waterstof. Ook moeten we naar een circulaire economie. Voertuigen mogen na gebruik geen afval worden, maar grondstof voor een nieuw product. 

Daarnaast hebben we in Zeeland de uitdaging om onze inwoners mobiel te houden. We zien een toekomst met autonome voertuigen en vervoer op aanvraag. Maar niemand weet hoe lang het duurt voor dat realiteit is en beschikbaar komt voor onze inwoners.  

Het E-Mobility Park gaat hiermee aan de slag! We gaan voertuigen op hernieuwbare energie laten rijden, we gaan ze delen en we gaan er sociale mobiliteit mee inrichten.  

In februari 2018 is het E-Mobility Park gestart met de planfase. Lees hier wat zich in de planfase heeft ontwikkeld.   


Augustus 2018 tot januari 2019

We gaan een eerste locatie inrichten aan de Hertzweg in Vlissingen voor vijf elektrische deelauto’s en laadpalen. We gaan het ontwerp van het park detailleren, de vergunningen aanvragen en de zonnepanelen plaatsen die de auto’s van stroom gaan voorzien. Het concept ontwerp is hier te bekijken.

Ook zijn er weer studenten betrokken van de HZ University of Applied Sciences en het Scalda. Studenten van de opleidingen Data Science, IT, ICT, Bouwkunde, Engineering, Logistiek en Communicatie gaan onderzoek doen naar o.a. energy storage, reserveringsdata, mobiliteitsbehoefte, andere waardevolle modaliteiten om aan het park toe te voegen en het samenwerken met andere systemen en platforms.  

Daarnaast moet een juridische vorm voor het E-Mobility Park worden bepaald en opgericht. Daardoor kunnen we goede overeenkomsten opstellen en afsluiten met de partners en gebruikers. Om meer gebruikers goed van dienst te kunnen zijn moet de aanmeldprocedure worden geoptimaliseerd en een goede website worden opgezet.   


Toekomst

Over vijf jaar hebben we in Zeeland minimaal tien E-Mobility Parks ingericht. Iedereen kan op zo’n park een elektrische deelauto of ander geschikt vervoermiddel huren en op een ander park achterlaten. Zo bieden we inwoners van Zeeland de mogelijkheid over te stappen van bezit naar gebruik. 

Om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Zeeland willen we de vervoersmiddelen bij stilstand inzetten voor sociale mobiliteit. Dit gaan we doen door ritten beschikbaar te stellen aan mensen die zelf niet meer kunnen of mogen rijden, ouderen bijvoorbeeld. Deze ritten worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarmee rijtegoed sparen voor hun eigen ritten.  

De elektrische deelauto's van het E-Mobility Park rijden op duurzame en lokaal opgewekte energie. We doen onderzoek en experimenteren met de huidige elektrische deelauto’s. Vervoer op waterstof lijkt heel geschikt om energieopwekking en energieverbruik los te koppelen en grote hoeveelheden energie op te slaan. Daar gaan we op termijn ook onderzoek naar doen!